Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

THAILAND-REVIEW.COM

THAILAND Reviews รีวิวสินค้าและบริการทุกอย่างในประเทศไทย

  • Mar 4    วันนี้แอดมิน thailand-review  ได้ซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่าน กะว่าต้องอ่านให้จบเลย เพื่อไม่ให้คนอื่นสบประมาทว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งไม่กี่บรรทัด หลังจากไปอ่านหนังสือของโน้ต อุดม จนเบื่อๆแล้วก็เลยไปหยิบเรื่องนี้มาอ่าน คือเรื่อง พุทธวจน  ภพภูมิ  ไม่ได้สร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนธรรมะ ธรรมโมหรอกนะครับโปรดอย่าเข้าใจผิด  แต่พอดีเป็นชาวพุทธที่ดีก็เลยอ่านๆไว้บ้างเพื่อเป็นทางออกให้กับชีวิตในยามที่เราเจอปัญหาหรือนึกอะไรไม่ออก  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์ มีพระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตถิผโล วัดนาป่าพงเป็นแกนหลักในการจัดทำ หนังสือเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก หนังสือขนาดเล็ก มีทั้งหมด ๕๑๔ หน้า หนาพอสมควร แต่พกพาไปอ่านได้สะดวกมาก  หนังสือเนื้อหาหลักน่าจะกล่าวถึงภพ ภูิมิหรือชาติภพ ที่มีในพุทธศาสนา ที่กล่าวโดยพระพุทธเจ้านั่นเอง

    thailand-review_buddha_said

    พุทธวจน ภพภูมิ

    (5683)