Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

THAILAND-REVIEW.COM

THAILAND Reviews รีวิวสินค้าและบริการทุกอย่างในประเทศไทย

 • Mar 4  วันนี้แอดมิน thailand-review  ได้ซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่าน กะว่าต้องอ่านให้จบเลย เพื่อไม่ให้คนอื่นสบประมาทว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งไม่กี่บรรทัด หลังจากไปอ่านหนังสือของโน้ต อุดม จนเบื่อๆแล้วก็เลยไปหยิบเรื่องนี้มาอ่าน คือเรื่อง พุทธวจน  ภพภูมิ  ไม่ได้สร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนธรรมะ ธรรมโมหรอกนะครับโปรดอย่าเข้าใจผิด  แต่พอดีเป็นชาวพุทธที่ดีก็เลยอ่านๆไว้บ้างเพื่อเป็นทางออกให้กับชีวิตในยามที่เราเจอปัญหาหรือนึกอะไรไม่ออก  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์ มีพระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตถิผโล วัดนาป่าพงเป็นแกนหลักในการจัดทำ หนังสือเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก หนังสือขนาดเล็ก มีทั้งหมด ๕๑๔ หน้า หนาพอสมควร แต่พกพาไปอ่านได้สะดวกมาก  หนังสือเนื้อหาหลักน่าจะกล่าวถึงภพ ภูิมิหรือชาติภพ ที่มีในพุทธศาสนา ที่กล่าวโดยพระพุทธเจ้านั่นเอง

  thailand-review_buddha_said

  พุทธวจน ภพภูมิ

  (5683)

 • Feb 20

  thailand-review_วันมาฆบูชา

  วันนี้ไทยแลนด์รีวิว งดรีวิวสินค้าหนึ่งวัน เนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งกล่าวท้าวความได้ว่า ในสมัยพุทธกาล ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการคือ  1.วันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มเดือน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  2.มีพระสงฆ์มาชุมนุมกัน 1250 รูปโดยมิได้นับหมาย 3.พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ 4.องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์  ผมในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งนั้นผมไ่ม่ค่อยใส่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่หรอกครับ เหตุผลก็คือ ในสมัยพุทธกาลนั้น ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นจะทำอะไรที่คนมากๆทำในช่วงขึ้น 15 ค่ำพระจันทร์เต็มดวงนั้นจะสว่างไสว ไม่้ต้องใช้ไฟ จึงไม่แปลก และกับจำนวนพระอรหันต์ มารวมกัน 1250 รูปก็ไม่แปลกเลย เพราะตอนนั้นพระพุทธองค์เพิ่งตรัสรู้ได้ไม่นานยังมีสาวกไม่มาก และผู้ที่จะบวชให้ก็มีแต่พุทธองค์ ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ผมให้ความสำคัญกับโอวาทปาฏิโมกข์มากกว่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาและเป็นแก่นหลักของวันสำคัญวันนี้เลยก็ว่าได้  สิ่งที่โอวาทปาฏิโมกข์กล่าวไว้สรุปได้ว่า ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี และการทำจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากกิเลส

   

  (3121)